Wikia

Clash Of Clans wiki

Mortier

29pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

De mortier is erg sterk en valt meerder troepen tegelijk aan (de bom die deze afvuurt ontploft bij neerkomst op de grond) en zal schade aanbrengen bij ieder geraakt doelwit. Het is belangrijk om de mortier dus zo centraal mogelijk in je dorp te plaatsen, dit ook vanwege zijn groote aanvals-range.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki